Obec Tuchyňa
Tuchyňa
Vytisknout

Materská škola Tuchyňa č. 104, 01855 Tuchyňa č. 104, 018 55 Tuchyňa
mstuchyna@gmail.com, tel.: 042 4492734

Prevádzka MŠ: 6.40 do 15.40 hod.
Počet zaradených detí v šk. r. 2019/2020  22 detí
Počet tried: jednotriedna MŠ
Predpokladaný počet detí odchádzajúcich do ZŠ: 6 deti


Menný zoznam pedagogických pracovníkov MŠ:

Riaditeľka:              Alžbeta Gajdošová
Učiteľka:                 Silvia Cíbiková


Menný zoznam prevádzkových pracovníkov MŠ:

Školníčka:                                  Katarína Osrmanová
Vedúca školskej jedálne:        Oľga Filová  
Hlavná kuchárka:                    Gabriela Poliaková
 


Zameranie MŠ: 

MŠ je zapojená do interného projektu pod názvom "Zdravá škola". Cieľom projektu je zlepšiť
zdravotný stav detí a utvárať pozitívny vzťah k prírode.


Dlhodobá koncepcia MŠ:

- zviditeľnovať MŠ na verejnosti, upozorňovať na dôležitosť predprimárneho vzdelávania
- výchovno-vzdelávaciu činnosť obohatiť o aktivity, do ktorých bude zainteresovaný veľký 
  okruh výchovných činiteľov
- raz ročne organizovať deň otvorených dverí


Kultúrno-spoločenská oblasť

- účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach v MŠ i v obci s pripraveným kultúrnym programom
- prebúdzanie záujmu o ľudové tradície - rozvíjať činnosť tanečného súboru Tuchynčatá
- zverejňovanie detských výtvarných prác - výstavky v priestoroch MŠ
                                                                          - v detských časopisoch
                                                                          - zapájanie do súťaží
- organizovanie výstaviek detských kníh
- prehlbovanie spolupráce s rodičmi, so spoločenskými  organizáciami ZŠ, Jednotou dôchodov, Poľovníckym združením Chotuč a OcÚ


Oblasť starostlivosti o zdravie a environmentálna oblasť

- všetky činnosti a aktivity sú zamerané tak, aby deti samé cez poznanie chránili a upevňovali svoje zdravie, milovali a ochraňovali prírodu a prenášali to na svoje okolie mimo MŠ


Aktivity MŠ

- Deň jablka
- Beseda s policajtom
- Tvorivá práce rodičov s deťmi - jeseň
- Vystúpenie - spolupráca s Jednotou dôchodcov
- Tvorivá práce rodičov s deťmi - zimné radovánky
- Mikuláš
- Vianočná besiedka
- Karneval
- Marec mesiac knihy
- Tvorivé práce rodičov s deťmi - sviatky jari
- Deň matiek
- Výlet na chatu Lesanka - spolupráca s Poľovníckym združením
- Škôlkarska olympiáda - MDD
- Rozlúčka s predškolákmi
 


 

Oznamy

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 10.05.20222.docx (27.14 kB)

Osoby vstupujúce do objektu školy - usmernenie 10.05.2022.pdf (69.91 kB)

 

Zápis do MŠ 2022-2023.doc (26.5 kB)

Podmienky pre prijímanie dieťaťa do MŠ.docx (14.73 kB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022-2023.doc (34 kB)

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťať.docx (11.72 kB)

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka 04.02.2022.docx (19.94 kB)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti 04.02.2022.docx (23.94 kB)

 

Oznámenie o výnimke z karantény 25.01.2022.docx (20.5 kB)

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti 25.01.2022.docx (19.79 kB)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 25.01.2022.docx (23.69 kB)

Ospravedlnenie - lekár (32.5 kB)

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy od 01.09.2021 (13.88 kB)

Školský poriadok MŠ Tuchyňa (75.88 kB)

 

Jedálny lístok 24.-28.5.2021 (24.39 MB)

 

Rozhodnutie ministra z 8.4. s účinnosťou od 12.4.2021 (172.28 kB)

Rozhodnutie č.4/2021 - prevádzka MŠ od 22.03.2021 (420.95 kB)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (22.58 kB)

 

Zápis do MŠ v školskom roku 2021/2022 (30 kB)

Podmienky pre prijímanie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2021/2022 (14.23 kB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2021/2022 (38 kB)

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (11.72 kB)

 

Oznam - prevádzka MŠ od 03.03.2021 (400.13 kB)

Rozhodnutie č.2/2021 - prevádzka MŠ od 01.03.2021 (545.97 kB)

Rozhodnutie č.1/2021 - prevádzka MŠ od 22.02.2021 (489.91 kB)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (22.7 kB)

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracovaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa (24.48 kB)

Oznam - prevádzka MŠ 25.01.2021 - 29.01.2021 (436.33 kB)

Oznam - prevádzka MŠ 18.01.2021 - 22.01.2021 (485.91 kB)

Oznam o zákaze vstupu do budovy.pdf (449.37 kB)

Usmernenie MŠVVaŠ SR.pdf (482.34 kB)

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.pdf (413.29 kB)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf (419.36 kB)

Rozhodnutie.pdf (459.29 kB)

Pokyny riaditeľky MŠ 2020-2021.docx (16.23 kB)

Zahájenie školského roka 2020-2021.docx (10.62 kB)

2016 2. dodatok k ŠP-prevádzka.docx (15.96 kB)

2014 09 02 - ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY.docx (51.28 kB)

Školský vzdelávací program Dnes som skôlkar zajtra žiak 22.08.13.doc (535.5 kB)

Čo potrebujem do MŠ 2020-2021.doc (34 kB)

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zelená škola

Zelená škola

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Družobná obec Nedašov

Odkaz na družobnú obec Nedašov

Cintorín

cintorín

Mapový portál

mapový portál