Obec Tuchyňa
Tuchyňa

Obec

O obci všeobecne

 

Chotár obce leží v malebnom údolí obklopený hradbami Bielych Karpát. Na severozápade vyčnievajú hrebene vápencových skál Vršatca. Tuchynský chotár sa stretáva na východe s Dulovským, na severovýchode s Kvašovským, na juhu s Pruštianskym a na severozápade s Mikušovským chotárom.
Väčšinu chotára tvorí orná pôda, len časť je využívaná ako pasienky. Východosevernú časť obce obklopujú lesy. Samotné nerastné bohatstvo obce spočíva v náleze tehliarskej hliny na Lipovke a Chrasti. 

Chotár obce sa delí na nasledujúce časti:
Vnútro obce, Záhumnie, Jarky, Nad Krížom, Nad Zábrehom, Prostredné hrady, Dlhé diely, Medzi rieky, Niže dediny, Podhorie, Gažurka, Nad humnami, Šustiny, Brezie, Hnilíky, Hrabová, Strážište, Kúty, Lúčky, Ohradená, Rieky, Široké, Staré prielohy, Nivy, Teplice, Strekáč, Rovinky, Dubcov, Kamenná, Hubočie, Nad stavom, Za hájom, Chrasť, Lipovka, Pod Lipovkou, Podštepie.

Údaje o obci:
Najnižšie miesto: 265 m nad morom
Najvyššie miesto: 275 m nad morom
Rozloha chotára: 554 ha
Zastavaná plocha : 38 ha
Počet obyvateľov: 770

Administratívno-právne patrí obec do okresu Ilava, Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V obci je 233 rodinných domov, z toho 36 neobývaných.
Vzhľadom na optimálnu polohu obce k centrám rozvoja a dopravnej infraštruktúre (vzdialenosť k diaľnici) je Tuchyňa ideálnym sídlom pre ďalší rozvoj bývania a občianskej vybavenosti.
Mladí ľudia čoraz viac prejavujú záujem zostať žiť v obci vo vlastných rodinných domoch. Obec tieto aktivity občanov podporuje a v spolupráci so stavebným úradom hľadá spoločné riešenie pri získavaní nových stavebných pozemkov.
Od roku 1998 je obec splynofikovaná, má vybudovaný vodovod o dĺžke 5 862 m, ktorý je v jej vlastníctve. Na vodovod je napojených okolo 175 domácností.
V obci zabezpečujeme separovaný zber vo vybraných komoditách ako aj klasický zber TKO. Triedia sa plasty, sklo, papier, železo, textil a elektronika.
V oblasti životného prostredia sme zrealizovali ďalšie aktivity na jeho zlepšenie, zaviedli sme zber biologicky rozložiteľného odpadu.
V obci nie je kanalizácia, občania majú pri rodinných domoch vybudované žumpy, niektoré domácnosti majú domové čističky odpadových vôd. Prvoradou úlohou obce zostáva vybudovanie kanalizácie.
Obec je pokrytá signálom telefónnych mobilných sietí a internetu. Zavedený je miestny rozhlas, verejné osvetlenie a telefónny rozvod.
Cestná sieť v obci je tvorená miestnymi komunikáciami IV. triedy v dĺžke 3,3 km
a štátnou cestou III. triedy č.50736 o dĺžke 3,9 km. Popri štátnej ceste je vybudovaný chodník pre peších v celkovej dĺžke 1,8 km. Ostáva dobudovať chodník v hornej časti obce – od Lapaša po bytovku.
Cez obec premáva pravidelná autobusová doprava.
V obci sa nachádza obecný úrad, pošta, kultúrny dom, detské ihrisko, tanečné kolo, požiarna zbrojnica, zvonica, kostol, kaplnka na Chrasti, malotriedna základná škola, materská škola, športový areál TJ ŠTART Tuchyňa, ktorý v rokoch 2001-2005 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Od roku 2001 sa v budove TJ ŠTART nachádza Fitnes klub.
V obci pôsobí aj viacero súkromných podnikateľov. Nachádza sa tu liehovar, pestovateľská pálenica, roľnícke podielnícke družstvo, predajne potravín a zmiešaného tovaru, bar, pohostinstvo, krajčírska dielňa, autoservis, predaj a servis PC techniky, video služba, autodoprava, predajňa profesionálneho náradia a strojov, strojárska výroba.
Aj napriek tomu prevažná väčšina pracovne aktívnych občanov cestuje za prácou mimo obce.
Obec sa aj naďalej rozvíja a zveľaďuje. Aktívne sme spolupracovali s farským úradom pri prestavbe pôvodného domu smútku na kostol. Práce začali v roku 1999. Za obetavej pomoci farského úradu Pruské, občanov, obecného úradu a sponzorov bol kostol sv. Anny 4. augusta 2002 vysvätený. Od tohto roku slávime v obci na Annu Tuchynské hody, ktoré každoročne sprevádza kultúrny program s hodovou zábavou.
V roku 2006 získala naša obec prvé finančné prostriedky z fondov EÚ, vďaka čomu sa začalo s rekonštrukciou miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, výstavbou chodníka, námestia a autobusových zastávok .
Získaním ďalších finančných prostriedkov z eurofondov, ministerstiev a nadácií v budovaní a rozvoji našej obce pokračujeme. Podrobný prehľad využitia finančných prostriedkov je uvedený v tabuľke.
Obec má vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, na základe ktorého bude zabezpečovať rozvoj obce ako aj získavať finančné prostriedky z fondov EÚ.
Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Stredného Považia, Občianskeho združenia Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát a Miestnej akčnej skupiny VRŠATEC. 

 
Zverejnené 1.2.2016
Aktualizované 14.2.2016

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Národný projekt

národný projekt

Zelená škola

Zelená škola

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Družobná obec Nedašov

Odkaz na družobnú obec Nedašov

Cintorín

cintorín

Mapový portál

mapový portál